Undervisning

I undervisningen på Kildeskolen laver vi en del projekter, hvor vi laver hjemmesider.

De fleste børn bruger idag internettet til at søge informationer på. Det kan enten være for at få stillet deres nysgerrighed, eller for at få informationer til opgaver de laver i skolen.

Det virker derfor helt naturligt for dem, at de selv skal lave hjemmesider som kan ligge på internettet, med informationer til andre.

Nogle af de projekter vi har lavet, og som er linket her, handler om Handikap og Grønt Flag. Du kan finde links til mange af dem under Links-fanebladet i toppen.

For eksempel har Rapolitics været på besøg flere gange og lavet raps med eleverne. Første gang var i 2010, hvor 5., 6. og 7. klasse deltog.