Grønt Flag Grøn Skole

På Kildeskolen har vi for andet år i træk modtaget det grønne flag fra Friluftarådet, som en annerkendelse for vores arbejde med bærerdygtighed og miljø på skolen.

Meget af arbejdet er noget vi laver som en del af undervisningen i Natur og Teknik, men også som fælles projekter hvor alle elever på skolen bliver involveret.

I 2011 arbejdede vi med affald og indførte her kildesortering af affaldet fra klasserne, så alle klasser i dag har mindst 3 skraldespande, hvor papir, kompost ag brændbart affald bliver sorteret. Nogle klasser har også spande til pap.

I 2012 har vi fået vores andet grønne flag for vores arbejde med Energi.

Miljørådet har deres egen hjemmeside om progektet: www.grøntflagkildeskolen.dk.

Grønt Flag Hjemmeside Forside