Velkommen

Hvad kan du finde her?

På denne hjemmeside har jeg samlet links og andet til en række projekter, som eleverne på Kildeskolen har lavet som en del af deres undervisning sammen med mig. Jeg har også lagt andre ting på siden, som eleverne gerne vil have adgang til, for eksempel de rap-numre de har lavet med Rapolitics.

  • 5. klasse
  • Cool som Ice
  • Valby G's

Grøn Slole Grønt Flag

På Kildeskolen har vi de sidste år arbejdet med Friluftsrådets Grøn Skole Grønt Flag. Vi har i natur- og teknikundervisningen, og som fælles projekter på skolen, arbejdet med miljø og bærerdygtighed. Kildeskolen har en hjemmeside dedikeret til dette projekt:
www.grøntflagkildeskolen.dk.

Islandsprojekt

8. klasse på Kildeskolen og Flóaskóli på Island har fået fondsmidler fra NordPlusJunior til et udvekslingsprojekt, så begge klasser skal i 2013 besøge hinanden. Du kan læse meget mere om projektet under fanebladet Island.